מארז הגנה למכשיר תקשורת, כולל דיפון של מגשי פאלפ (PULP).