מארז הגנה למכשיר תקשורת, כולל דיפון של מגשי תאית ממוחזרת.