אריזת ריג'יד עבור מכשיר עזר ללקויי-ראייה.

דיפון פנימי מספוג EVA.