אריזה לקיט תחזוקה שותפת של בר מים,

פתיחה באמצעות זיפר (פרפורציית תלישה).