מגשי פאלפ (תאית ממוחזרת) מעוצבים להגן על מוצרים שונים.