מגש תאית ממוחזרת (PULP) לדיפון והגנה על מוצר אלקטרוני.