ECMA - מפתח אריזות מתקפלות

ארגון יצרני הקרטון האירופאי מנהל מזה עשרות שנים מפתח אריזות המותאם ליכולות הציוד הנפוץ אצל יצרני אריזה כמו גם אצל לקוחותיהם. בקרב עשרות הדגמים ישנם כאלה המהווים בסיס לפתוח אריזה סטנדרטית, וכמובן מגוון פריסות אשר המשותף להן הוא צורך בציוד ייצור והקמה ייעודי.
מטרת המסמך הינה לאפשר לגרפיקאים לאתר מבנים מוכרים, ולתקשר עם הגורמים המקצועיים על בסיס מספר הדגם ברשימה.
החומר נאסף ומובא לשרותכם על ידנו. נשמח לסייע ולהוסיף מידע ובמסגרת שירות תיקי מוצר ומדריכי אריזה.

FEFCO - מפתח אריזות קרטון גלי

MEYTAL-PACK גאה להציג בפניכם מסמך אשר הוכן ע"י התאחדות יצרני הקרטון באירופה. ההתאחדות הקימה מאגר פריסות אריזה המייצגות מגוון מבנים טכניים אפשריים. מפתח האריזות מותאם ליכולות הציוד הנפוץ אצל יצרני אריזה כמו גם בבתי אריזה ובמפעלי מזון ואחרים. בקרב עשרות הדגמים ישנם כאלה המהווים בסיס לפתוח אריזה סטנדרטית, וכמובן מגוון פריסות אשר המשותף להן הוא צורך בציוד ייצור והקמה ייעודי.
מטרת המסמך הינה לספק פלטפורמה אחידה לדיון בנושאי אריזה בין הלקוחות והיצרנים על בסיס מספר הדגם ברשימה.

International Fiberboard ESBO

ההתאחדות האירופאית ESBO הפיקה מטעמה בשפה גרפית שונה מפתח מק"טי אריזה עבור קרטון גלי. בדומה למבנים הנראים במסמך, גם יש גם ליצרני הקרטון הדחוס יכולות להציע אריזות כאלו. מאגר זה מכיל עשרות מבנים הניתנים ברובם לייצור אצל מגוון גדול של קרטונז'ניקים. גלשו, התרשמו, ואנחנו ב MEYTAL-PACK נשמח לעזור לכם בבחירה והכוונה לייצרן מתאים.